Co vedlo kraj Vysočina ke zrušení vlakových spojů?

Kraj žádné vlakové spoje neruší, ty ruší České dráhy. Celá situace vznikla tím, že České dráhy přišly snávrhem na úhradu prokazatelné ztráty 270milionů korun. Kraj na tuto částku nepřistoupil. Původně se mělo rušit více spojů, nám se ale podařilo domluvit na úhradě 260milionů. Se zbylými deseti se budou muset České dráhy vypořádat.

Nabídne tedy kraj jiné možnosti cestování?

Ano. Pokud se dané obci bude zdát, že jim chybí dopravní spojení, může starosta či zástupce podat žádost na krajský úřad ozřízení zkušebního provozu autobusu. První tři měsíce by provoz platila obec a další tři kraj. Po pěti měsících se provede vyhodnocení. Bude–li tržba na jeden kilometr vprůměru vyšší než deset korun, pak tento spoj vstupuje do základní dopravní obslužnosti a provoz je hrazen zrozpočtukraje.

Mohou starostové kdykoliv požádat ozměny jízdníchřádů?

Jestliže mají jakýkoliv požadavek na změny jízdních řádů, ať je to autobusový či vlakový, mohou kdykoliv své připomínky na kraj posílat. Ovšem jsou zde omezující podmínky a jednou znich je pevný datum změn jízdníchřádů.

Jak se nyní bude situace vdopravě dále vyvíjet?

Na duben jsou naplánovány schůzky se starosty kvůli připravovaným jízdním řádům na rok 2008/2009. Zde mohou představitelé obcí vznést své požadavky a návrhy.