„Děkuji jim, že mi umožnili naplit sen,“ říká dívka z Jihlavy, která půjde po prázdninách do „třeťáku“. O zážitky se podělila v rozhovoru.

Proč zrovna Austrálie?
Ta je od Česka hodně daleko. Přemýšlela jsem dlouho, že bych někam jela. Můj otec je v Jihlavě členem Rotary klubu, takže jsem o možnostech stáží věděla. V době, kdy jsem měla odjíždět, se muselo jet mimo Evropu. Do Ameriky se mi nechtělo, když mi byla nabídnuta Austrálie, tak jsem neváhala. Přispělo k tomu i to, že předtím v naší rodině byla na výměně Elisabeth ze Sydney. Bydlela u nás pět měsíců a já jsem potom strávila prvních pět měsíců svého pobytu u její rodiny. O to pak byl začátek mého výměnného pobytu v Austrálii snazší.

Takže jste zvolila Sydney?
Ano, bydlela jsem na předměstí, asi 40 minut vlakem od centra. Je to nádherné čisté a moderní město. Opravdu to tam žije.

Když se řekne Sydney, tak se Čechům asi vybaví budova opery.
Bylo tam se mnou ještě patnáct studentů z Evropy a jeden z Brazílie. Do opery nás všechny vzali lidé z mého hostujícího Rotary klubu hned po prvních 14 dnech stáže. Budova je to nádherná, stejně zajímavé bylo i představení afrických tanečníků. Za návštěvu stojí v Sydney i akvárium, kde vám žraloci plavou nad hlavou. Nádherný zážitek.

Říkala jste, že jste bydlela na předměstí. Také v rodině?
Bydlela jsem postupně u tří rodin, což je takové pravidlo Rotary výměny.

Je mezi českou a australskou rodinu, co se zvyků týče, výrazná odlišnost?
Neřekla bych. Australané snad více času tráví venku. A milují barbecue. Grilovali jsme tam každý druhý den. Nebo často chodí na piknik do parku, na pláž…

Jaký program jste měli s jinými stážisty?

Součástí výměny je školní docházka. Chodila jsem v Sydney na střední školu, která byla asi deset minut od domu. Mimochodem, střední škola je v Austrálii úplně o něčem jiném než v Čechách.

Jak to?
Studenti si vybírají pět předmětů, na které se soustředí a kterým se opravdu věnují. Neprobíhá to klasické zkoušení v hodinách, zadávají se písemné práce a jednou za pololetí nastanou písemné zkoušky. Rozvrh byl naplánován ve tříhodinových blocích s přestávkami od devíti do tří hodin.

Jací byli australští středoškoláci?
Myslím, že jsou přátelští a ochotní pomoci.

Jaké předměty jste si vybrala vy?
Moderní historii, etiku, hudebku, angličtinu, která je jediná povinná, a matematiku.

A co kromě školy? Bylo nějaké cestování po Austrálii?

Hodně jsem chodila na ragbyové zápasy, které jsou populární. Na semifi nále ligy přišlo na olympijský stadion 80 tisíc diváků. To byl zážitek. Také jsem odletěla na deset dní do Perthu v Západní Austrálii, do vinařské oblasti. Nádhera, všude se volně pohybovali klokani a koaly. Jinak jsme se třeba vypravili na šestihodinovo procházku po pobřeží s tím, že přespíme na pláži. Kus jsme šli i pralesem. Když jsme ale dorazili na pláž, začala vichřice a déšť. Tak jsme stáli a drželi stany, aby nám neuletěly.

Zopakovali jste si takový výlet za lepšího počasí?
To už ne.

Jaké bylo moře?
Čisté, ale studené. Na koupání to ale bylo.

Bylo vám v Austrálii někdy smutno třeba po rodičích?
No, v některých chvílích možná trochu ano. Ale měla jsem pořád co dělat. A nebyl čas přemýšlet, jestli vám je, nebo není smutno. V mém distriktu bylo 38 Rotary klubů, které se střídaly v pořádání různých akcí, takže o nás bylo opravdu postaráno.

A co poslední dny? Chtělo se vám vůbec domů?

Do Austrálie se rozhodně někdy chci znovu podívat. A… po pravdě, nechtělo se mi moc domů. Byl to úžasný rok. Ale na druhou stranu jsem zase chtěla vidět kamarády, rodiče… Takový výměnný pobyt je skvělý, když chcete poznat zemi, zlepšit se v jazyce… Získáte spoustu zkušeností, dá vám to hodně do života. Jste sice v rodině, kde je o vás postaráno, ale záleží i hodně na vás. Musíte se postarat také sám o sebe.

Kdyby někdo měl o takovou stáž zájem, co má udělat?
Měl by si podat žádost a následně se představit na Rotary klubu. Jinak vím, že se platí nějaký poplatek. Myslím, že je to asi 16 tisíc.
Jinak si hradíte letenku a to je všechno. Od klubu dostanete kapesné měsíčně. Takže zvládnout se to určitě dá (více o stážích na www.rotary.cz v sekci Služba mládeži – pozn. redakce).