Nejtěžší bylo sezvat všechny tamní rodáky. „Pozvání přijalo 170 lidí ze 175. Nestalo se, že by někdo řekl, že přijet nechce. Některým spíše bylo líto, že přijet nemohli,“ líčila Tomanová. Už okolo druhé hodiny odpolední se ukazovalo, že se pozvaných hostů sejde většina.

Hasiči pro ně za hospodou připravili posezení s občerstvením. Všichni měli čas poklábosit a zavzpomínat na dobu, kdy v Těmicích žili. „Prožila jsem tady svoje dětství a mládí. Na to se dobře vzpomíná. Jsem ráda, že jsem se tu mohla potkat se známými,“ usmála se jedna z rodaček Ludmila Hovorková, která na setkání přijela z Obrataně. Po společném popovídání si zúčastnění prohlédli fotografie z minulosti i současnosti obce a podepsali se do kroniky.

Potom se všichni společně šli podívat do těmického zemědělského družstva. Kdo chtěl, mohl také přispět na opravu kostelní věže.

Setkání vyvrcholilo večerním programem v kulturním domě. Děti si pro rodáky připravily několik básniček a písniček.

Pak už se jen jedlo, pilo a povídalo. K poslechu a tanci hrála živá hudba. „Program byl pěkný. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila,“ zhodnotila na závěr rodačka Dana Bednářová.