Čtenáři dětské knihovny spolu s kytarovým kroužkem základní školy připravili pásmo scének a písniček věnovaných řemeslům. Své umění předváděl i zkušený řezbář nebo pletaři košíků z pedigu. Návštěvníci obdivovali také ukázky paličkování.