V zájmu ochrany obyvatel v domech zkolaudovaných od 1. 1. 2000 nabízí krajský úřad zcela zdarma zabezpečení ročního měření výskytu radonu pomocí detektorů RAMARM.
Stejně tak i kontrolní následné zjištění obsahu radonu v pitné vodě dodávané do domu z individuálního zdroje – studny.
Výsledky měření se dozví pouze zájemce a nemají žádný zpětný vliv na kolaudaci domu.
Zájemci o toto zjištění nechť kontaktují Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, telefon: 564 602 520,
Státní ústav radiační ochrany namátkově zjistil, že v některých nově zkolaudovaných domech překračuje koncentrace radonu doporučovanou hodnotu.