Psychocentrum poskytuje odborné a sociální poradenství a krizovou pomoc osobám vnepříznivé sociální oblasti. Koordinátorka, která vtomto centru pracuje, nabízí pomoc těm, vjejichž domácnostech došlo kvykázání nebo zákazu vstupu agresora.

Pelhřimovské centrum bude otevřeno vždy vpondělí od 8.30 do 12 hodin.