Pro potenciální budoucí primány byl připraven bohatý program.

„Děti isrodiči si prohlédli budovu školy nebo se přímo zúčastnili výuky ve třídě. Páťáci si také mohli vyzkoušet přijímací zkoušky zčeštiny a matematiky,“ sdělil ředitel Gymnázia vPelhřimově Stanislav Makovec.

„Rodiče získali podrobné informace oosmiletém studiu a podmínkách přijímacího řízení, byl jim představen učební plán a zodpověděli jsme ivšechny jejich dotazy,“ pokračoval Makovec.

Gymnázium kinformačnímu odpoledni nachystalo také několik doprovodných akcí. Zájemci měli možnost nahlédnout do kabinetů a sbírek či odborných učeben. Pro dobrou náladu zahrála gymnaziální kapelaGéčka.

„Škola na mě působí velice dobře. Líbí se mi tady. Ani přijímačky nanečisto se mi nezdály moc těžké,“ zhodnotila súsměvem jedna zuchazeček Martina Šulcová.