Z dvaceti oslovených vyjádřili úplnou důvěru v tuto instituci pouze tři lidé. Naopak naprostá většina dotazovaných uvedla, že služeb pošty téměř nevyužívá.

„Dopisy skoro neposílám. Podle mě je to dost drahé a v dnešní době existují jiné možnosti, například e-mail. Navíc elektronická pošta je i mnohem rychlejší,“ řekla osmnáctiletá Marie Jarošová.

Dopis k vyzvednutí

Nespokojenost klientů vyplývá nejen z vysokých cen, ale především ze zhoršující se kvality služeb.

Český telekomunikační úřad ve své zprávě například uvádí, že pošťáci se ve dvou třetinách případů ani nepokoušejí doručit doporučený dopis.

Podobné zkušenosti mají i někteří z oslovených.

„Stalo se mi, že jsem ve schránce našel pouze lísteček, že mám na poště dopis, ačkoli jsem byl celou dobu doma a stačilo pouze zazvonit,“ podotkl důchodce Jaroslav Krčil.

Pošta se ale v těchto případech brání tím, že doporučené dopisy v některých případech přímo doma předat nejde.

To, že se doručovatelé ani nepokoušejí, jednoznačně odmítá.

„Mnohé klienty doma nezastihneme, a pak se stane, že ve schránce najdou oznámení o doporučeném dopise. Tam je i datum a čas vhození do schránky. Dopis si pak musejí na poště vyzvednout do patnácti dnů, po které máme povinnost je zde uchovávat. Poté se vrátí zpět k odesílateli,“ uvedla zaměstnankyně pošty v Pelhřimově Zdeňka Gebarovská.

Jak dodala, za den v průměru musejí doručit sedm set doporučených dopisů. Z tohoto počtu se jich denně zpět na poštu vrací zhruba třicet procent.