„Jeho význam spočívá ve specifickém režimu. Klienti jsou pod zvýšeným dohledem, dochází na zvláštní terapie,“ sdělil ředitel domova Jiří Hormandl stím, že zájem o umístění převyšuje možnosti ústavu. Kapacita osmilůžkového oddělení, které funguje jako komunita, se do budoucna může ztrojnásobit. To však pouze vpřípadě, že se podaří prosadit výstavbu samostatného pavilonu.