Pracovníci firmy, která podlahu pokládala, proto provedli kontrolní měření hladiny elektrostatické elektřiny.

„Na základě výsledků měření navrhli povrch vyčistit speciálním přípravkem pro snížení elektrostatické elektřiny na minimum. Podlahu jsme vyčistili a už by podkluzovat neměla,“ sdělil starosta Kamenice Ivan Pfaur s tím, že jakékoliv další podněty sportovců na nedostatky nebo vylepšení přivítá.