Jejich platnost skončí s koncem letošního roku. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.

Pro občany narozené před 1. lednem 1936 platí výjimka. Jejich občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“, zůstávají nadále platné.

Úředníci správních odborů doporučují občanům, aby o výměnu občanského průkazu požádali co nejdříve a neponechávali ji na poslední měsíce 2008 a ušetřili si tak zbytečné čekání ve frontách na konci roku. Výměna občanských průkazů je bezplatná.

Kdo výměnu občanského průkazu ignoruje, dopouští se přestupku. Za ten může být uložena pokuta až do výše deset tisíc korun.