„Snažíme se vést děti k ochraně životního prostředí. Programu se účastní všechny tři školky, to znamená tři sta dětí. Mohlo by to tedy mít nejen symbolický, ale skutečně hmatatelný význam,“ vysvětlila ředitelka tamních mateřských škol Marcela Němcová.
 
Děti začaly nosit první víčka v tomto týdnu. Akce skončí v květnu odvozem zřejmě objemné zásilky do zpracovatelského závodu v Kostelanech. Tam se zdánlivě nicotná víčka, která často končí na skládkách, promění v zatravňovací rošty. Také se mohou přetavit do podoby výstražných „vibračních“ mřížek lepených na krajnice silnic. Utržené peníze se vrátí zpátky předškoláčkům jako překvapení pro červnový den dětí. Vštěpovat malým dětem zásady ohleduplného nakládání s odpady není jen tak.
 
„Nemůžeme používat slova jako recyklace. Těm by děti nerozuměly. Vycházíme z povídání o přírodě, říkáme, jak se v ní máme chovat, čím jí můžeme pomoci,“ doplnila Němcová.
 
Děti mají k tomuto tématu zvláštní výukový blok. Také dostaly informativní letáčky pro rodiče. „První den jsme se trochu báli, zda se nápad ujme. Teď už máme zaplněný jeden velký pytel, další tři menší a krabici,“ hlásila ve čtvrtek spokojeně učitelka Eva Prokopová za třídu Veverek ze školky ve Smetanově ulici.
 
Děti se učí rychle. Nejenže dopodrobna vědí, co všechno jejich rodiče třídí, zároveň si začínají všímat, jak to chodí jinde.
 
„V našem vchodu rozdělují odpad všichni. V tom sousedním to ale všichni hází do jednoho kontejneru,“ pronesl nechápavě Honzík Březík. Učitelky v mateřinkách mají pořád mají co vysvětlovat.