Vedení pivovaru připravilo pro své návštěvníky řadu zajímavých atrakcí. Nejmenší návštěvníci si mohli vyzkoušet svou zručnost a um na řadě stanovišť, kde pro ně byly připraveny stánky.

Děti si tak mohly například „uplácat“ z hlíny vše co jim fantazie dovolila, nakreslit obrázek na tričko, zastřílet ze vzduchovky či si zahrát na rybáře.

Okolo třinácté hodiny začala vyhrávat hasičská dechová kapela Božejáci, která svým programem bavila přítomné návštěvníky až takřka do sedmnácté hodiny. Dechovku na hodinu vystřídal „zpívající právník“ Ivo Jahelka a od osmnácti hodin až do pozdní noci se o hudební stránku postarala pelhřimovská Synkopa.

V průběhu celého dne se o dobrou náladu staral ještě kouzelník, který nejen děti zapojoval a zasvěcoval do tajů kouzel a triků.

O ještě lepší náladu se staralo to nejdůležitější a tím bylo několik druhů pelhřimovského zlatavého moku a jídla. Zkrátka a dobře se hodovalo co hrdlo ráčilo a bavilo se co slušné mravy dovolovaly.

Pro návštěvníky byly připraveny ještě exkurze do pivovaru, kde se každý mohl podívat, jak se vlastně tento nápoj vyrábí.