„Čerpáme vodu ze studně, kterou máme na dvoře. Nemusíme sice platit vodné a stočné, peníze ale vynaložíme za rozbor vody právě v této nádrži,“ uvedla starší paní z Pejškova, která si nepřála být jmenována. Problém v Pejškově představuje i nadmořská výška obydlí. Protože leží v kopci, je ve studnách při horkých létech nedostatek vody.

„Pejškovu jsme nabízeli vybudování vodovodu. Tamní obyvatelé ale o tuto nabídku neprojevili větší zájem,“ informoval vedoucí technickosprávního oddělení hospodářského odboru pelhřimovského městského úřadu Jan Kuchař.

Poštovní schránky na Pelhřimovsku v současné době zaplnily letáky asociace Čistá voda pro Evropu. Letáky vybízejí k otestování kvality vody v domácích studnách. „Lidé projevují o rozbory zájem. Výsledky těchto testů zasíláme k vypracování statistik. Pokud je voda nekvalitní, poradíme lidem, jak mají dále postupovat,“ vysvětlovala analytička z asociace Čistá voda pro Evropu Renata Trojanová.

Voda je místy tvrdá

Ta také ve stručnosti informovala o kvalitě vody v některých domovních studnách na Pelhřimovsku.

„Dělali jsme rozbor například v Zajíčkově nebo v Božejově. Místy je tvrdost vody poměrně vysoká, jinde je zase vysoký obsah dusičnanů,“ přiblížila Trojanová.

Vysoká hladina dusičnanů může být pro lidský organismus nebezpečná. Vzhledem ke karcinogenním účinkům této látky může způsobovat rakovinu.
„V místech, kde byly tyto skutečnosti zjištěny, vlastníkům studny doporučujeme firmy. Ty vyrábí speciální filtrace, které vodu čistí. V některých případech může být ale studna tak zanedbaná, že žádná pomoc nepomůže,“ dodala Renata Trojanová. Ti, kteří mají přívod pitné vody rovnou do svých domácností, se nemusí o její kvalitu příliš starat.

Na Pelhřimovsku spravuje rozvod pitné vody humpolecký Vodak, který je také ze zákona povinen rozbor vody provádět. „Na našich internetových stránkách jsou uveřejněny podrobné rozbory pitné vody, kterou rozvádíme téměř do všech domácností na Pelhřimovsku,“ sdělila ředitelka Vodaku Květuše Kučírková.

I přes tuto skutečnost si mohou plátci vodného rozbor nechat udělat přímo.

Kontrola zdarma

„Nestává se to často a v podstatě to není potřeba, protože kvalitu kontrolovat musíme pravidelně. Nicméně to bezplatně můžeme učinit,“ dodala Kučírková

„Může se stát, že někde v ulici se vyskytne nějaký problém a voda ve spádových bytech či domech poteče například zakalená. V tom případě stačí, aby postižení kontaktovali městský úřad, a situaci začneme řešit,“ sdělil Jan Kuchař.

Kontroly a podrobné rozbory studen dělá na Pelhřimovsku více firem. Bezplatně je však nedělá nikdo.