Plán řeší i využití území pacovských místní částí. Pro obce Bedřichov, Jetřichovec, Roučkov, Hrádek, Velká Rovná a Zhoř.

„Pacov se řídí územním plánem schváleným v roce 1993. Ten už ale není aktuální a neodpovídá současným poměrům,“ vysvětlil důvody zpracování nového plánu starosta Pacova Lukáš Vlček.

Územní plán je základním dlouhodobým strategickým dokumentem kteréhokoliv města a pacovská radnice přikládá dokumentu patřičnou důležitost.
„Příprava a jakákoliv případná budoucí změna v územním plánu je administrativně a časově velmi náročná záležitost, která může trvat i několik měsíců,“ řekl Vlček.

Radnice chce předejít případným problémům před oficiálním projednáváním, a proto se uskutečnilo již několik pracovních diskusí zastupitelstva.
„Neoficiálně jsme jednali i na krajském úřadu,“ dodal starosta.

Oficiální bude až na konci roku

Připravovaný územní plán je zpracován i etapově. To znamená, že některý ze záměru se začne realizovat přednostně. Například výstavba rodinného domu bude mít přednost před prostorem pro zeleň.

Radnice chce s navrhovaným územním plánem seznámit občany Pacova co nejvíce. Podle starosty i nad rámec zákonné povinnosti, aby mohli vznést případné připomínky. Návrh územního plánu bude po započetí oficiálního projednávání vyvěšen na úřední desce a také na internetu.

To však bude nejdříve až ke konci tohoto roku. Do jednání bude poté zapojena i koncepční, plánovací a výstavbová komise.