„Nyní restaurujeme oltář Nejsvětějšího srdce Páně, mobiliář dvou taburetů a v červenci začneme s opravou fasády,“ informoval pacovský farář Jaromír Stehlík s tím, že letos bude završena dlouholetá rekonstrukce kostela a jeho vnitřních částí.

„První etapa oprav začala už v roce 1994,“ dodal Jaromír Stehlík. Největší investicí v opravách je restaurování oltáře Nejsvětějšího srdce Páně. Dotace na akci činí téměř 160 tisíc korun.

„Kostel potřeboval opravu jako sůl. Loni a předloni jsme zrestaurovali například skříně varhan nebo oltář sv. Josefa,“ poznamenal farář. (kna)