Ten je od roku 1973 veden jako spolupracovník StB. V roce 1987 byl dokonce do registru komunistické tajné bezpečnosti zapsán jako agent s krycím jménem Svätý pod evidenčním číslem 30599. Vyplývá to z informací slovenského Ústavu paměti národa.

Podepisují petici

„Přestože opat Bronislav zveřejnil dopis, ve kterém vysvětluje, že nikdy s StB nespolupracoval, záležitost nebyla uspokojivě vysvětlena a vidíme snahy tuto kauzu co nejdříve ukončit bez vyřešení,“ píše se v protestním dopise, který bude spolu s peticí odeslán královéhradeckému biskupovi a dalším církevním představitelům. Petice, která má želivského opata donutit k veřejnému vystoupení a vyvození osobní zodpovědnosti, nyní koluje mezi věřícími, a dokonce i na internetu.

Důkazy mluví jasně

„Petici jsem podepsal, protože chci znát pravdu. Prohlášení opata mi nestačí, protože existují ještě dva záznamy, které nevysvětlil,“ vyjádřil se jeden z podpisovatelů petice s tím, že vzhledem k citlivosti případu nechce uvádět své jméno.

Zdrženlivý postoj k věci zaujal pelhřimovský psychiatr Max Kašparů. „Jako premonstrát želivského opatství se k tomuto nebudu vyjadřovat,“ uvedl zprvu Kašparů s tím, že nemůže mluvit o svém opatovi.

„Mám však ověřené informace o tom, že byl osobou nespolupracující. Nevím, co vědí farníci podepisující petici. Já jsem si však jist, že opat spolupráci odmítl,“ prohlásil Max Kašparů. Podle něho za celou aférou stojí někdo, kdo má zájem čeřit vodu. „Vezměte si, kolik lidí zapsaných v seznamech StB bylo nakonec osvobozeno. Věřím, že toto je případ také našeho opata,“ domnívá se Kašparů.

Opatovo nejednoznačné vyjádření však kromě věřících a farníků pobouřilo konfederaci politických vězňů. Předseda jihlavské pobočky Jaromír Rys má na celou věc opačný názor.

„Důkazy proti opatovi mluví jasně. Chápu sice, že církev má své vlastní teritorium, ale potom je právě na církevních představitelích, aby celou věc důkladně vyšetřili a vyvodili důsledky. V klášteře byl jeden z nejtěžších internačních táborů pro kněze a je nepřípustné, aby ho nyní vedl bývalý agent StB,“ uzavřel Rys.

Opat Bronislav Ignác Kramár se nevyjádřil. Podle jeho blízkých spolupracovníků je dlouhodobě v zahraničí.

Čtěte také: Protestní dopis - plné znění protestního dopisu týkajícího se obvinění želivského opata.