Pelhřimovští předběhli i taková města jako je Jihlava či Havlíčkův Brod. „Nelze se tomu divit, když třídí až devadesát procent občanů,“ dokládá Josef Hoďa z pelhřimovských technických služeb.

Třídění odpadů má celkově vzrůstající tendenci. Vždyť jen papíru se v roce 2005 vytřídilo a dále zpracovalo asi 218 tun, ale v roce 2006 už to bylo tun 429.
Nárůst zaznamenal i sběr PET lahví, který se v průměru za rok zvedne o pět tun. „Jen u občanů se množství vytříděného odpadu zvýšilo až šestkrát,“ poznamenal Hoďa.

Nicméně, současně s tím stále vzrůstá i celkové množství odpadů. Nevytříděný odpad se hromadí na místních skládkách, kde znečišťuje půdu a podzemní vody.

Skládky rostou

„Technické služby a firmy vyvezou na skládku dohromady přes pět tisíc tun směsného odpadu ročně. Toto množství také stoupá,“ připustil Josef Hoďa.
Směsný odpad se na Vysočině zatím nijak nezpracovává. V některých státech Evropy už existují na takové třídění speciální linky.

„U nás se zatím projekty na třídění odpadu vypracovávají, z nich potom komise vybere ten nejlepší,“ shrnul za technické služby Josef Hoďa.

U lidí však mnohdy přetrvává obava, že se vytříděné odpadky nakonec setkají na společné skládce.

„Nemáme v blízkosti dostatek speciálních kontejnerů. Myslím si, že pokud se odpad sesype dohromady, tak to nemá smysl,“ posteskla si mladá studentka Karolína Sýkorová.

To však Hoďa rozhodně popírá. „Je to názor lidí, ale když sem přišli podnikatelé nebo učitelé s třídami a uviděli místa, kde je odpad vytříděn, byli tím udiveni,“ upřesnil Josef Hoďa.