Zatímco loni se úprav dočkal především interiér, letos město připravuje rozsáhlý projekt na zateplení celé budovy a na obměnu venkovní fasády s celkovými náklady 15 milionů korun.

„Bude to výrazný a nákladný zásah do objektu, který se ne〜obejde bez dotačních programů,“ uvedl starosta Pacova Lukáš Vlček s tím, že v současné době je připravena projektová dokumentace, zpracován energetický audit a čeká se pouze na vhodnou výzvu Ministerstva životního prostředí.

Zbylé stavební práce město dotuje ze svého rozpočtu, přičemž letos je nejvýznamnější položkou výměna výtahu, která přijde na rovný milion korun. Další nemalé výdaje v řádech stovek tisíc korun městská kasa i letos investuje do dalších drobných vylepšení.

Pacienti nebudou nijak omezeni

„Chceme vyměnit zdroj nouzového osvětlení a dokončit informačního systém. Do provozu také uvedeme řízení přístupu do budovy a samozamykání objektu,“ prozradil Vlček.

Jak dodal, tyto úpravy by se běžného provozu zařízení neměly žádným způsobem dotknout.

„Provoz všech ordinací zůstane beze změny. Veškeré práce jsou prováděny o víkendech, nebo v odpoledních hodinách, takže pacienti se omezení nemusejí bát,“ přislíbil Vlček.

Budova pacovské polikliniky je více než dvacet let stará. Loni se změnou provozovatele, kterým se stalo město Pacov, změnil také způsob úhrady nájemného.

To nyní plyne do rozpočtu města. Právě díky těmto penězům je možné stav budovy stále vylepšovat.

„Veškeré příjmy z nájmu jsou evidovány a využívány výhradně pro rekonstrukce objektu polikliniky. Jinými slovy příjmy z nájmů nejsou míchány s jinými příjmy města, ale vracejí se zpět do objektu,“ dodal pacovský starosta.