Ztráta se tedy bude zřejmě prohlubovat,“ naznačil místostarosta Pelhřimova Bohumil Kovanda. Loni se budova dostala do ztráty, 74 tisíc korun.

Zastupitelé proto projednali několik variant řešení tohoto stavu. Po diskuzi nakonec schválili zakonzervování domu a ukončení nájemních smluv nájemníkům do 30. září letošního roku včetně výpovědní doby a zveřejnění záměru prodeje objektu formou výběrového řízení.

Objekt nabídnou i státu

„Další možnost je nabídnout objekt státu výměnou za jinou nemovitost spoukazem toho, že vblízkosti budovy je administrativní centrum. Vím, že zde přichází vúvahu třeba správa sociálního zabezpečení, která chce své prostory rozšiřovat,“ dodal starosta Pelhřimova Leopold Bambula stím, že město nyní musí zajistit náhradní prostory pro subjekty, které si v Modrém pavilonu takzvaně odbydlují nájem. Jedná se o Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, která má směstem uzavřenou nájemní smlouvu až do roku 2016 a Tělovýchovné sdružení Vysočina (TVS). To má smlouvu do 10. dubna 2016.

„S městem jsme vneustálém kontaktu. Počítáme, že přesídlíme do sportovního areálu. Měli bychom mít kanceláře vprostorách kuželny. Záleží však na tom, kdy se kuželna začne stavět,“ zdůraznil tajemník TVS Bohumil Svoboda, který vzápětí dodal: „Po letech získáme důstojné prostory a hlavně budeme blízko sportoviště a autobusového nádraží. Vmodrém pavilonu jsme téměř třicet let.“

„Počítáme, že organizaci nevidomých a slabozrakých zajistíme důstojné prostory buď přímo na Masarykově náměstí, nebo alespoň poblíž centra města,“ nechal se slyšet místostarosta.