Chtějí podpořit komunikaci

Do nadregionální akce jsou zapojeny i okolní mikroregiony - Svidník, Svazek obcí Lípa, Košeticko, Hořepnicko a Brána Vysočiny. „Chceme, aby mezi sebou jednotliví zástupci obcí, podnikatelů, ale i třeba zemědělců více komunikovali. Prezentace bude zaměřená na jednotlivé mikroregiony, jejich typické výrobky, představí se místní soubory,“ nastínil náplň akce starosta Pacova Lukáš Vlček stím, že účelem akce je vzájemná komunikace a bližší poznání našeho regionu, který má vmnohém co nabídnout.

„Státní správa nedostatečně komunikuje sfiremním sektorem a opačně. Je důležité si uvědomit, že žijeme vjednom regionu a že vzájemná spolupráce je vždy výhodnější než stav konkurence a vzájemné nevraživosti. Chceme, aby Den mikroregionů přispěl knavázání nových přátelství a pracovních kontaktů,“ dodal Vlček.

Kromě toho na návštěvníky na náměstí Svobody čekají kulturní vystoupení Stražišťanu, Trnávky, Vysočinky a mnoha dalších. Nebudou chybět ani orientální a břišní tanečnice, historický šerm, projížďky vkočárech po Pacově či koncert skupiny Plavci.

„Zdarma budou přístupné prostory Městského muzea Antonína Sovy a zámecké kaple. Tam se budou prezentovat firmy jednotlivých mikroregionů, kdispozici bude i nabídka volných pracovních míst,“ zdůraznil starosta.

Přijedou zahraniční závodníci

Akci bude dopoledne předcházet závod historických motocyklů, který pořádá pacovský automotoklub. Pořadatelé už nyní mají závazné přísliby účasti nejzajímavějších účastníků loňského ročníku zČeska, ale i zNěmecka a Rakouska.

Start závodu je v11.30 hodin. Trať vede známěstí směrem na Velkou Chyšku, do Vyklantic, Hořepníka, Březiny, Samšína a zpět do Pacova.