Záměr topit pomocí tepelného čerpadla a slunečních kolektorů vítá i vedení školy.

„Je to určitě velká úspora nákladů. O tomto systému se mluví už tři roky, ale zatím bez výsledku. Věřím, že v tomto roce se vše podaří realizovat,“ uvedl ředitel lukavecké základní školy Petr Musil.

Méně peněz může záměr ohrozit

Tato největší investiční akce městyse v tomto roce je podmíněna státními dotacemi. V současné době se však zdá, že vše je na dobré cestě.

„Obdrželi jsme sdělení státního fondu životního prostředí o akceptování naší žádosti o finanční podporu. To znamená, že nám byla přiznána dotace,“ informoval starosta Lukavce Pavel Kubec.

Ovšem i tato věc má svůj háček, který by mohl celý záměr ohrozit, nebo dokonce úplně zastavit.

Lukavec se měl původně podílet deseti procenty celkových nákladů, které činí 12 milionů. Tedy částkou zhruba 1,2 milionu korun.

Vzhledem ke krácení dotací ale nyní bude muset zaplatit dalšího jeden a půl milionu navíc.

„I kdyby nám nebyla přiznána plná výše dotace, jsme rozhodnuti se do realizace pustit. Musíme se nyní dohodnout a najít nějaké řešení,“ podotkl starosta Kubec.

Stejný názor sdílí i Musil. „Pokud se s výstavbou nezačne v tomto roce, pak už nikdy. Jistě existují možnosti, například oslovení sponzorů. V úvahu připadá Dřevozpracující družstvo Lukavec. Doufáme, že by nám mohlo vyjít vstříc,“ předeslal Musil.

Vysoké náklady na pořízení

O návratnosti investic u tohoto typu vytápění se hovoří zhruba o pěti až sedmi letech. Jeho uživatel není závislý na cenách energií, a navíc šetří životní prostředí.

„Princip tepelných čerpadel spočívá ve využití energie z okolí. V konečné fázi jsou jejich nespornou výhodou nízké provozní náklady, přičemž se jedná o plnohodnotný zdoj energie,“ popsal David Behner, zástupce firmy zabývající se alternativními zdroji vytápění s tím, že problémem mohou být právě vysoké pořizovací náklady.

Společnost, která by měla čerpadlo vybudovat v lukavecké škole, podle jejího ředitele zatím známá není.

„Bude provedeno výběrové řízení, přičemž hlavním kritériem bude kvalita zařízení,“ dodal Petr Musil.