„Do konce dubna, kdy se kolauduje další část obchodního střediska, se vyřeší osvětlení kruhové křižovatky a silnice na parkoviště. Chodník se dostane po dohodě s dodavatelem stavby na řadu poté,“ sdělil místostarosta města Bohumil Kovanda.

Mimo silnici nejdříve za měsíc

Plánovaná cesta pro pěší překvapivě vyroste na straně silnice blíže sídlišti, nikoliv jako spojovací komunikace mezi Kauflandem a supermarkety, které stojí pod ním. „Na této straně silnice nevlastníme pozemky. Chodník na druhé straně by se navíc mohl napojit na ten stávající, který vede podél věžového domu až do středu města. Vše ale musíme projednat,“ nastínil Kovanda. Podle něho se první nakupující vydají k domovu bez obav ze sražení autem do konce května.

O měsíc dříve se zaradují především motoristé, kteří žehrali na noční nepřehlednost kruhového objezdu. Rovněž policisté upozorňovali na nevyhovující zviditelnění kruhového objezdu již v prosinci. „Stalo se tam několik dopravních nehod, proto jsme požádali odbor dopravy o doplnění dopravního značení a osvětlení,“ uvedl policejní dopravní inženýr Jiří Matějka.

„Požadavek na osvětlení křižovatky se v plánu pro první fázi výstavby vůbec neobjevil, jinak by se tam svítilo od samého začátku. Po dohodě s městem zjednáme nápravu nyní,“ vysvětlila Miluše Stehlíková ze společnosti Salerova výstavba, tedy firmy, která se kromě samotných budov stará i o okolní zázemí.

Světlo zvenčí

Bezpečnosti nočního průjezdu křižovatkou napomůže dvouramenný stožár osazený netradičně vně objezdu. Jeho zapuštění doprostřed dokončeného ostrůvku by přineslo řadu technologických komplikací. „Předložíme tuto variantu k posouzení i dopravním policistům. I tohle řešení by ale mělo vyhovovat,“ vyslovil se Kovanda. Ten ocenil také současnou opravu poničeného asfaltu na kruhovém objezdu, kterou dodavatel provádí v rámci záruky na dílo. „Do konce týdne musí být silnice znovu v perfektním stavu,“ pravila Stehlíková.

Nový koberec podstoupí zatěžkávací zkoušku hned v úvodním květnovém týdnu, kdy v areálu Kauflandu přivítají první zákazníky velkoprodejny obuvi, módního textilu a elektrospotřebičů.