Modrých značek snázvem velkých firem se motorista vkrajském městě nedočká. Spokojit se musí sobecnými popisy Průmyslová zóna I, II aIII.

Které firmy ale spadají do jaké části? To nikde uvedeno není. Nelze to dohledat ani na internetových stránkách města Jihlavy.

Průmyslová zóna vBedřichově a Pávově nebyla dřív rozdělena na více částí. Toto opatření si vynutil až zákaz vjezdu těžké nákladní dopravy do obydlené části Pávovskéulice.

„Sjezd Průmyslová zóna Ije uKronospanu, sjezd Průmyslová zóna II vede ke kruhovému objezdu a Průmyslová zóna III je lokalita kolem firmy Bosch,“ vyjmenoval Hynek Schimmer zradničního odboru dopravy.

Zástupci velkých jihlavských firem říkají, že takové značení nevyhovuje.

Adresa nestačí

„Zhlediska přijíždějícího řidiče je důležité, jaké informace dostal, případně co má napsané vdokladech kdodávce. Jestliže je uvedena adresa Automotive Lighting Pávov a řidič přijede kceduli Průmyslová zóna I, pak je pro něj tato informace bezcenná,“ poznamenala Dvorská.

„Většina dodavatelů a klientů cestu knám zná. Přesto je pro nás důležité, aby ti, co cestu neznají, ji knám měli co nejsnažší. Značení Průmyslová zóna I, II, III se nám nezdá jako štastné řešení,“ uvedla mluvčí společnosti Bosch Diesel Kateřina Šimonová.

Závod Bosch na Pávově spadá pod Průmyslovou zónu III, další závody Na Dolech a Humpolecká jsou mimo takto označenáúzemí.

Podle Hynka Schimmera se značení podél přivaděče, který je spojnicí průmyslové zóny sdálnicí, měnit nebude. Firmy by měly využít nabídky reklamních agentur a umístit podél cest placené informační tabule.

„VNěmecku je běžné mít na dopravním značení přímo označení velkých závodů, aby hlavně řidiči kamionů zbytečně nezajížděli do centra měst,“ dodala Kateřina Šimonová.

„Přibližně před rokem jsme také žádali oto, aby byly směrovky na průmyslové zóny vcizích jazycích. Nicméně naše prosby nebyly vyslyšeny,“ připojil další pohled zástupce Kronospanu MichalDiviš.

Firma Automotive Lighting se například hodlá kvůli směrovkám obrátit na dopravní inspektorát.