Pro budoucí naděje národa bylo jen na Vysočině připraveno 7680 studijních míst. Volná místa na středních školách je možné dohledat na krajském webu.

„Celkem je v kraji Vysočina 67 středních škol. Z toho kraj zřizuje 51 škol a 16 středních škol má jiného zřizovatele. V letošním roce podalo v kraji Vysočina přihlášku ke vzdělávání na střední škole celkem 6 679 žáků. 777 žáků usilovalo o vzdělávání na čtyřletých gymnáziích, na víceletá gymnázia směřovalo 717 žáků, 3 319 žáků se hlásilo na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou a 1866 žáků mělo zájem o vzdělání zakončené výučním listem. Celkem je na středních školách všech zřizovatelů v kraji připraveno pro uchazeče o studium 7 680 míst. 725 míst je na čtyřletých gymnáziích a 524 míst na víceletých gymnáziích, 3 601 míst je v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou a obory vzdělání zakončené výučním listem poskytnou 2 799 míst,“ shrnul letošní nabídku Miroslav Pech z krajského odboru školství, mládeže a sportu.

Po prvním kole přijímacího řízení zůstalo na Vysočině neobsazeno 59 míst na čtyřletých gymnáziích, 37 míst na víceletých gymnáziích, 630 míst v oborech zakončených maturitních zkouškou a 853 míst v oborech zakončených výučním listem. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů nejpozději do 7 dnů od konání zkoušky.

Žáci, kteří v prvním kole neuspějí, mohou podat libovolný počet přihlášek na školy, které budou mít ještě volná místa. Jejich seznam a termíny dalších kol zveřejní Krajský úřad kraje Vysočina, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy prostřednictvím internetu na www.kr-vysocina.cz v sekci školství. Tento přehled bude během přijímacího řízení průběžně aktualizován.