Náklady na opravu stavu kulturní památky se však pohybují kolem tří a půl milionu korun. Opravit kostel v jedné dekádě je podle faráře nemyslitelné. Proto je záměr oprav rozdělen do tří etap. V té první, která se měla uskutečnit tento rok, byla v plánu výměna střechy a rekonstrukce věže. „Pokud bychom se do toho pustili, museli bychom sehnat částku osm set tisíc korun,“ uvedl farář.

Sehnat peníze není snadné

Protože kostel je kulturní památkou, zažádal Zboroň kraj o dotace z fondu na obnovu kulturních památek. Podmínkou pro udělení finanční pomoci je dvacetiprocentní účast obce, a padesátiprocentní účast vlastníka památky, tedy církve. Zbytek hradí kraj.

I tak představuje částka 400 tisíc pro faráře velký problém. „Biskupství získalo od státu na obnovu památek 177 tisíc korun. Nám udělilo deset procent a to je směšná částka. Třicet tisíc máme ze střešního fondu, nějaké peníze ze sbírek. Stále je to však málo,“ posteskl si farář. Proto zažádal město Žirovnice o větší příspěvek. „Jsme připraveni podílet se dvaceti procenty. Na větší částku nejsou v rozpočtu peníze,“ vysvětlil starosta František Plešák.

Vendelín Zboroň se nyní obává, že pokud nesloží církev padesát procent, přijde i o přislíbené dotace. „Dotace odejmuty nebudou. Částka se pouze sníží úměrně s celkovými náklady na rekonstrukci,“ vysvětlila Olga Čermáková z kraje Vysočina. To samé platí i v případě finanční účasti města Žirovnice.

Z rozsáhlé opravy se tedy uskuteční pouze část. „Protože můžeme operovat jen s malou finanční částkou, opravíme zřejmě jen věž kostela a část omítky,“ pokrčil rameny žirovnický farář.