„Zbytky by měla svážet specializovaná firma a předat je ke spálení do kafilerie,“ vysvětlila Miloslava Krupičková, vedoucí humpolecké školní jídelny v ulici Hálkova.

Svoz je nákladný

Každá stravovna na Pelhřimovsku vyprodukuje odhadem deset až třicet litrů zbytků denně. Odborná likvidace takového množství by je každý den vyšla na pět set korun.

Pokud jídelny nemohou likvidaci řešit touto cestou, mají možnost zbavovat se zbytků ještě jiným způsobem.

„Dalším prostředkem jsou drtičky, které ovšem přináší problém s kanalizací, která tomuto způsobu likvidace neodpovídá, protože by se zanášela tuky,“ pokračovala Miloslava Krupičková.

Jídelnám v podstatě zbývá jediné. Dávat zbytky lidem, kteří je využijí jako krmení pro zvířata. Ale i tento způsob má malý háček. „Dříve si zbytky z obědů mohli chovatelé odvážet pro prasata nebo slepice.

Po vstupu do Evropské unie se však předpisy změnily. Nedojedené jídlo se už nemůže používat pro výkrm hospodářských zvířat. Odnášet si ho teď mohou pouze chovatelé psů, koček a kožešinových zvířat,“ sdělila Věra Marková, vedoucí školní jídelny v Kamenici nad Lipou.

Jídelnám se však chlupatí strávníci hledají těžko. Například ve školní jídelně Osvobození v Pelhřimově rozdělili likvidaci na dvě části.Oleje jim odváží specializovaná firma a zbytky si odnáší dvě chovatelky psů. Štěstí mají i v Pacově.

„Uzavřeli jsme smlouvu s mysliveckým sdružením, které si zbytky odváží pro psy. A jsme za toto řešení moc rádi,” sdělila vedoucí pacovské jídelny Věra Dvořáčková.

Peníze na odvoz zbytků se najdou

Kdyby se úřady rozhodly upravit normy tak, že stravovnám odpadne i možnost zkrmovat zbytky kožešinovými zvířaty, nastanou potíže s placením odborného odvozu. Stravovny pak budou nuceny své zřizovatele žádat o peníze navíc. Ti se shodují na tom, že když bude potřeba, finance na likvidaci zbytků uvolní.

„Jídelny zřizované městem peníze na likvidaci zbytků dostávají, ale pokud by nastaly nové podmínky, situaci vždy nějak vyřešíme a další peníze na specializovaný odvoz poskytneme,” připustil starosta Humpolce Jiří Kučera.

Přidává se k němu i starosta Pacova Lukáš Vlček. „Jestli to bude nutné, samozřejmě že náklady na likvidaci zaplatíme,” uzavřel pacovský starosta Vlček.