Dokud nechtěné dědictví po dopravním podniku z prostoru za hasičskou zbrojnicí nezmizí, stavět se nebude.

Očista za miliony

„Likvidace ekologické zátěže je drahá záležitost. Musí ji provádět odborná firma. Cena za vyjmutí tanku a pročištění kontaminované zeminy se pohybuje v řádu milionů korun,“ upozornil humpolecký místostarosta Tomáš Křišťan.

Ten již má v ruce zpracovanou studii, připravuje se dokumentace pro žádost o evropské peníze. Datum zahájení výstavby bytovky prozatím zůstává ve hvězdách.

„Záleží na tom, jak rychle se nám podaří sehnat dotaci. S odstraněním nádrží by se mohlo začít příští rok. Zatím jsme ale nezavrhli ani variantu prodeje pozemku zájemci včetně ekozátěže. Samozřejmě za sníženou cenu a s tím, že kupec se postará o nápravu sám,“ naznačil Křišťan.

Humpolečtí představitelé již mají s odklízením pozůstatků ukončené průmyslové výroby bohaté zkušenosti. Před dvěma roky se točili okolo ruiny bývalých strojíren, shodou okolností ve stejné ulici.

S očistou a dostavbou kanalizace v místě, kde dnes stojí diskontní prodejna Lidl, tehdy vypomohli krajští radní. Ti zaplatili většinu nákladů z havarijního fondu.

„Několik milionů zaplatil také samotný provozovatel obchodního řetězce, který se na odstranění zátěže životního prostředí v Hálkově ulici rovněž podílel,“ připomněl starosta Jiří Kučera.

Brunka sanaci nepotřebovala

Zato majitel dnešního logistického parku Brunka to měl při opravě někdejší soukenické továrny z ekologického pohledu takřka bez práce. „Koupili jsme areál již bez zátěže. Pozemek předtím nechal vyčistit konkurzní správce. Zaplatili jsme vlastně jen 150 tisíc korun za odvoz asfaltu k odbornému zlikvidování,“ uvedl Jaroslav Janeček za společnost Riverich.

„Vůbec nejhorší na ekozátěži je to, že se hrozně těžko odhaluje. Prakticky nikdo o ní neví. I nádrže v Hálkově ulici jsme objevili vlastně náhodou, přímo při obhlídce místa se zájemcem o koupi pozemku,“ doplnil starosta Kučera.