Můžete blíže vysvětlit pojem dobrovolník?

Je to člověk, který bez nároku na peněžní odměnu věnuje svůj čas a energii ve prospěch jiných lidí. Možná si to neuvědomujeme, ale každý z nás se občas stane dobrovolníkem – třeba když pomůžeme stařence do schodů. Naše centrum zastřešuje lidi, kteří se chtějí věnovat dobrovolnické činnosti, ať už pravidelně nebo jen občas. Jsou to lidé s velkým srdcem, kteří mají potřebu být užiteční i jinde než doma nebo v práci. Rozdávají radost a ona se jim pak zase v jiné podobě, a často znásobená, vrací zpátky.

Co může přinést dobrovolnická činnost člověku, který se ji rozhodne vykonávat?

V dobrovolnictví kromě dobrého pocitu můžeme nalézt také seberealizaci, uplatnění nebo získávání nových zkušeností. Někomu pomůže najít nové přátele, jiný si třeba ověří, jestli se hodí na obor, který by chtěl studovat.

Jaké k tomu člověk musí mít předpoklady?

Nejdůležitější je ochota podělit se o část svého volného času a vložit energii do pomoci jiným lidem.

Kde všude dobrovolníci pracují?

V Pelhřimově pomáhají v řadě organizací. Ve Fokusu, v nemocnici, charitě, ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, Středisku ekologické výchovy Mravenec, Hodině H, knihovně, Centru pro zdravotně postižené nebo ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých. Zájem o dobrovolníky má i pečovatelská služba Zámeček. Možností uplatnění se nabízí hodně. Důležité je, aby si každý našel takovou činnost, která ho bude naplňovat a těšit.

A co náplň jejich činnosti vlastně tvoří?

Dobrovolníci pomáhají tělesně i duševně postiženým. Vedou pro ně zájmové a vzdělávací kurzy, podílí se na organizaci různých akcí jako jsou setkávání, výlety, kulturní a sportovní akce. Docházejí také za dlouhodobě nemocnými a starými lidmi a vyplňují část jejich volného času například tím, že si s nimi povídají, vezmou je na procházku nebo jim předčítají. Dobrovolníci pracují i s dětmi a mládeží, zapojují se do ochrany životního prostředí anebo vypomáhají v knihovně.

Pro koho je práce dobrovolníka vhodná?

Dobrovolníkem se může stát každý. Jediným omezením je věk – podle zákona musí být starší patnácti let. Mezi naše dobrovolníky patří jak studenti, tak lidé středního věku i aktivní senioři.

Máte zájemců o tuhle práci dostatek? Neubývá jich?

Lidí, kteří chtějí a umí pomáhat, máme poměrně hodně. Zvlášť když uvážíme, že svou činnost dělají opravdu zadarmo. Ale není jich tolik, aby plně pokryli poptávku. Rukou ochotných přidat se k dílu přece není nikdy dost.

Hledáte třeba dobrovolníka pro nějakou konkrétní činnost?

Ano. Nedaleko od centra Pelhřimova bydlí zrakově postižená paní, která si sama netroufne vyjít z domu. Ráda by se občas, když je hezké počasí, posadila na lavičku před domem. Ale nemá nikoho, kdo by jí pomohl se tam dostat. A potřebuje člověka, který by byl ochotný zhruba jednou týdně doprovodit ji ven na lavičku a za nějaký čas zase zpátky domů.

Eva Hošková

– vystudovala katedru sociologie a andragogiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
– pracuje jako personalistka, toho času na mateřské dovolené
– od března letošního roku působí jako koordinátorka Dobrovolnického centra Fokusu Vysočina Pelhřimov