Otázkou zůstává z čeho.

Z vyhraného sporu? Samozřejmě.
Z toho, co k němu obyvatele malé vísky dohnalo? To už stěží.
Obec čítající několik desítek obyvatel pouze potvrdila pořekadlo, že lidé jsou schopni domluvit se prakticky na všem. Ovšem pokud se to netýká peněz.
Není názoru, který by neměl zastánce. A pak už záleží jen na tom, komu dovolíte v pozadí tahat za nitky a přilévat olej do ohně.
Potom už je jen otázkou času, než se vesnice rozdělí na dva tábory, které pomalu, ale jistě, podporované z povzdálí, začnou brojit proti sobě.
Vzhledem k tomu, že zuřivost a hněv vrhá skutečně mnohdy rozum do záhuby, bylo často vyřčeno to, co už nelze zapomenout.
A tak, ať už firma, která se jistě odvolá, obalovnu postaví či nikoliv, život v Dehtářích to do starých kolejí nevrátí. Tamní obyvatelé už budou navždycky vědět, kdo byl pro a kdo byl proti.