Velikost města je pak přímo úměrná nejen počtu vybírajících, ale také počtu všemožných sbírek.

Výprava po nezbytných nákupech do hlavního města se tak mnohdy stává doslova štvanicí. Zvěří jste vy a prcháte před věčně nenažranými pokladničkami. Většinou ale nezbývá než sáhnout do peněženky, a tím se vysvobodit. Mnohdy nejde ani tak o ty drobné jako spíš o nejistotu, kam se asi zakutálí. Proto není tedy nad to, dá sbírce konkrétní podobu, aby se vědělo, kam fi nance poputují. Podobně to udělal například spolek Přátelé podkopnických kostelů. Ti spolu sfarníky vybírají na opravu gotických kostelů.

Koruna ke koruně a 900 tisíc je tu. Navštívíte-li tuto jedinečnou památku, pak víte, že vzácné gotické kostely skutečně stojí za to.

S úžasem nad jedinečným nástěnnými malbami se pak neúprosně zkracuje i životnost vašeho prasátka.

A když vidíte, kolik úsilí a energie to spolek Přátelé stojí, visí jeho život doslova na vlásku. Tak přispějte i vy. Máte několik možností - třeba na postižené děti, slepé psy nebo poslední zvonění.