Už devět dnů leží Petr Fiedor nepřetržitě na skleněných střepech … Už 14. den nejí a 9. den nekouří, ač je silným kuřákem (za běžných okolností vytáhne 40 – 50 cigaret denně!).

Ač je na svůj počin opravdu mimořádně soustředěn a připraven, to nejsložitější ho teprve čeká a je otázkou, zda vydrží opravdu až do naplánovaného pátku 9.5.

V úterý ve čtvrt na jedenáct byl na vlastní žádost oslepen, přestal přijímat tekutiny, nemá možnost slyšet zvuky a nemluví. S komisaři Agentury Dobrý den Pelhřimov, kteří jeho pokus o zápis do České knihy rekordů ve dne v noci dozorují, je domluven na signálech a způsobech komunikace, díky kterým se obě strany mohou dorozumívat.

Životní pochody fakíra jsou monitorovány lékařskými přístroji a výsledky všech měření budou následně zpracovány.

Petr Fiedor překonal dosavadní rekord již minulý pátek přesně v 10:14 hod. a pokud vše půjde podle plánu, měl by vstát z fakírského lože plného střepů v pátek 9. května po desáté hodině, po deseti dnech. Po konzultacích s odborníky se dá předpokládat, že po odpojení od přístrojů a po „prozření“ bude cca 30 minut až jednu hodinu trvat, než bude fakír schopen běžné komunikace a fungování.

Pokus probíhá jako první předzvěst letošního již 18. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů, který proběhne 13. a 14. června a také jako připomenutí 10ti let spolupráce rekordmana a Agentury Dobrý den Pelhřimov.

Tento pokus není jediným bláznivým kouskem tohoto rodáka z Tábora. Lze jen citovat z osobní stránky rekordmana, fakíra a kaskadéra…

Petr Fiedor dokázal v časovém limitu 3 minut plivnout 232 ohnivých plamenů. Rekordu bylo dosaženo 10. června 2006 v rámci programu 16. ročníku mezinárodního festivalu „Pelhřimov – město rekordů“.

Petr Fiedor vydržel v lehu na zádech na fakírském loži vytvořeném ze střepů, připínáčků a žiletek se zátěží na hrdle po dobu 46,32 sekund. Zátěž představoval 72 kg vážící člověk stojící plnou vahou na jedné noze na fakírově krku. Rekordu bylo dosaženo 9. června 2006 v rámci programu 16. ročníku mezinárodního festivalu „Pelhřimov – město rekordů“.

Petr Fiedor, fakír a kaskadér vydržel, poté co byla vrchní vrstva jeho oděvu napuštěna hořlavinou, stát a hořet po dobu 6:02,55 minut. Rekordu bylo dosaženo v Ostravě – Hrušově dne 14. dubna 2006 v rámci natáčení pořadu České televize Neuvěřitelný svět rekordů a kuriozit – speciál.

Ve středu 8. června ulehl fakír Petr Fiedor, muž s posunutým prahem bolestivosti, na střepy z 10 lahví rozbitými před zraky rozhodčích z Agentury "Dobrý den" a poté na jeho hruď v průběhu 4:09:33 hod. plnou vahou vstoupilo 8694 lidí. Celkový součet hmotností činil 510 844,7 kg a každý z 23členné skupiny přecházejích ušel v průměru přes 12 km!! Pokus, který proběhl v rámci festivalu „Pelhřimov - město rekordů“ byl monitorován L. Siegerem - ČVUT - FEL, katedra fyziky vyučujícího fyziku a fyzikální metody v medicině (rovněž na UBMI - ústav biomedicínského inženýrství při ČVUT).

Petr Fiedor dokázal ujít bos po ostrých kombajnových břitech vzdálenost 7,2 m. Břity byly zakomponovány do základního rámu tak, že tvořily dvouřadou kolejnici s roztečí 200 mm a o délce 800 mm. Ke svému pokusu používal dva kolejnicové komponenty a to tak, že po jednom šel a druhý mu asistent překládal zezadu dopředu. Rekordu bylo dosaženo 11. června 2004 v rámci 14. ročníku mezinárodního festivalu „Pelhřimov - město rekordů“.

Petr Fiedor vydržel po dobu 23,53 s ležet na fakírském loži z různých ostrých předmětů (střepy, připínáčky, rybářské háčky, žiletky), přičemž na jeho těle po celou tuto dobu stálo 7 lidí o celkové hmotnosti 563,6 kg. Výkonu bylo dosaženo 14. června 2003 v rámci 13. ročníku mezinárodního festivalu rekordů, kuriozit a piva Budvar v Pelhřimově.

Petr Fiedor dokázal v průběhu 6,24 min obrátit holýma rukama 36x za sebou pečící se biftek. Smažení proběhlo až do konečné úpravy na pánvičce plné rozpáleného slunečnicového oleje (hloubka 2 cm) bez použití jakýchkoli ochranných pomůcek. Výkonu bylo dosaženo na veletrhu PRAGAFLOREA 2003, dne 13. března ve veletržním areálu PVA Letňany v Praze.

Petr Fiedor se nechal polít 0,5 l směsi benzínu, bezbarvého laku a hořlaviny na bázi napalmu a zapálit. Po rozhoření uběhl rekordní vzdálenost 216,9 m. Výkonu bylo dosaženo 28. ledna 2003 v Mladé Vožici. Za tento rekord Petr Fiedor získal 12. června 2004 nominaci na titul rekordman roku 2003.

Petr Fiedor udržel vertikálně v ústech po dobu 26,36 sekundy hořící kostku pevného podpalovače o rozměrech 2 x 3 x 4 cm. Rekordu bylo dosaženo 10. ledna 2003 v Brně v rámci programu probíhajícího v expozici Pelhřimov - město rekordů na veletrhu REGION TOUR 2003 v areálu BVV.