„Propad ceny nastal koncem loňského roku. Nyní, počátkem druhého čtvrtletí se prohloubil o pětadvacet procent ceny sortimentu. To je hodně tíživá situace,“ uvedl předseda SVOLu František Kučera, který dokonce neváhal použít termín dřevařská krize.

Za nesnázemi českých lesníků stojí katastrofální přebytek řeziva na světových trzích stejně jako hospodářská krize v Americe a s ní spojený nezájem o stavební činnost.

Své vykonala i loňská vichřice Kyrill. Tehdy vytěžená kulatina z jehličnanů se dostává na trh teprve nyní, čímž blokuje těžbu v obecních lesích.

Trhu pomůže jen vyhladovění

Podle náměstka ministra životního prostředí Františka Pelce uhasí průšvih s nízkými výkupními cenami řeziva jedině takzvané vyhladovění trhu. „Týká se to hlavně organizace Lesy České republiky, která provádí pouze nahodilou těžbu lokalit postižených vichřicí Emma,“ nastínil Pelc při včerejší celostátní schůzi.

Lesní správci čelí zapeklité situaci. Tenčí se jim jediný zisk, který z hospodaření mají. „Les přitom vyžaduje i nesporné investice, na které nám sotva zbydou peníze. A už vůbec nemluvím o tom, že obec s výnosem z těžby počítá,“ upozornil Filip Liška, který se stará o božejovské lesy.

„Ve státních lesích se nyní v podstatě netěží. Kácení je méně i v obecních rajónech. Lidé, kteří tomuto řemeslu rozumí, utíkají do jiných odvětví. Až jich bude zapotřebí, nebude to mít kdo dělat,“ podotkl častrovský lesník Jiří Míchal.

V souvislosti s tím se hospodáři obávají kůrovce. Jméno obávaného škůdce se vzhledem k současným příhodným rozmnožovacím podmínkám začíná stále častěji skloňovat se slůvkem kalamita.

„Nejhorší na tom je, že se můžeme o lesy starat sebelépe. Kůrovec se k nám prostě přestěhuje ze sousedních státních lesů či od soukromníka, kde stromy od vichřice leží ještě teď,“ dodal božejovský Liška.

Restituce se táhne

Představitel vlastníků obecních a soukromých lesů upozornil i na stále nedokončený proces navracení majetku obcím, který dosud spadá pod ministerstvo obrany. „Jedná se o pouhé dva tisíce hektarů. Problém se však táhne již od devadesátých let minulého století,“ připomněl Kučera, který se zároveň přimluvil i o vrácení padesáti tisíc hektarů lesních pozemků od státu církevním institucím.

„Církev vždy patřila k dobrým lesním hospodářům. Stačí se podívat do rakouských klášterních lesů. Škodný by na tom nebyl ani stát,“ vyjádřil předseda SVOLu svůj názor.