Školu si od dětí rozvracet nedáme. Podobně autokratický názor na právo žáků vyjádřit názor na dění ve škole náleží minulosti. Všechny pelhřimovské základní školy mají svůj dětský parlament.

„Považujeme za důležité, aby se děti naučily vyjádřit svůj názor ina otázky, onichž se nemluví dobře,“ uvedla bezprostředně po ukončení prvního výročního zasedání Školního parlamentu ZŠ Na Pražské jeho koordinátorka Pavlína Drábková.

Napoprvé se probírala témata jako šikana, drogy vmladistvých rukou či vandalismus. „Dokud se otěchto problémech nezačne mluvit, těžko se něco vyřeší. Docela mě těší, že iděti se ktomu postavily naprosto otevřeně,“ doplnila Drábková.

Jednat, ne brečet

Ředitel ZŠ Komenského Martin Skořepa upozornil na nesporné riziko zneužití původně dobré myšlenky. „Zpočátku to vypadalo, že jsme si na sebe upletli bič. Děti si honem stěžovaly na kdeco a kdekoho. Postupem času se to ale pěkně vytříbilo. Hlavní je, aby parlament dostal na povel učitel, který se těší opravdu přirozené autoritě, a uměl navést pozornost zástupců tříd tím pravým směrem,“ upozornil Skořepa, který si nyní již nemůže užší spolupráci sdětmi vynachválit. Žáci probírají zlepšováky pro školu, které dospělí nemohou vidět, samy rozhodují odobročinných projektech.

„Všechno samozřejmě má své hranice. Ito je ostatně součást demokratického přístupu. Děti si musí uvědomit, od čeho jsou ve škole ony a od čeho učitelé,“ přitakala Drábková ze ZŠ Na Pražské.

Samotní členové tamního školního parlamentu si této výsady považují. „Myslím, že tam nikdo nechodí jenom proto, aby se ulil zvýuky. Když pak přijdeme do třídy, bavíme se otom sostatními,“ podotkla Aneta Žižková z9.B. Její kolega z8.B Tomáš Starosta považuje za častý nešvar záškoláctví.

„Dneska se to bere pomalu jako normální jev. Určitě by se mělo neustále připomínat, že jsou věci, které se prostě nedělají,“ připomněl Starosta. „Vnaší třídě se nedávno řešila šikana. Jak se oní začalo mluvit, okamžitě to ustalo,“ dodal další deváťák FilipRafaj.

Poslanec Šmíd by měnil hned

Školnímu parlamentu straní iskutečný „dospělý“ poslanec Milan Šmíd. „Za nás nic podobného nebylo. Pokud se nepřekročí určité meze, fandím tomu. Mladí lidé by se měli učit řešit věci diskuzí a přímo než někde vústraní,“ pravil Šmíd, shodou okolností bývalý ředitel žirovnickéškoly.