Děti nechaly tímto způsobem vzpomenout na Den matek, zároveň poděkovaly svým rodičům za péči a starostlivost. Dokonce i vstupenka měla tvar papírové květiny.