Představitelé Dehtářů se mohou radovat. Pelhřimovský soudce Zdeněk Tichý jim včera dal za pravdu v jejich sporu s firmou Swietelsky stavební.
Dehtáře uspěly s žalobou, která se týkala neplatnosti kupní smlouvy o převodu části pozemku. Po té měla vést cesta k obalovně živičných směsí, kterou plánoval postavit u Dehtářů nadnárodní koncern Swietelsky.
 
„Dotyčná žádost není projevem vůle. Ten nebyl učiněn,“ vysvětlil své rozhodnutí předseda pelhřimovského okresního soudu Zdeněk Tichý.
 
Ten považoval za klíčový úkol prověřit, zda tehdejší představitelé Dehtářů nevystavili ještě další listinu než tu, kterou soudci předložili. Tichý proto předvolal na včerejší druhé soudní přelíčení zastupitele, kteří se před čtyřmi roky na jednání s představiteli společnosti Swietelsky podíleli.
 
Všech šest zastupitelů listinu, kterou bývalá starostka Jiřina Šeredová tehdy vyvěsila na úřední desku, poznalo. Na žádný jiný dokument si nevzpomněli.
 
Žalovaná strana neuspěla, přestože její právní zástupkyně předložila v závěru přelíčení i schvalovací doložku ke zpochybňované kupní smlouvě o převodu pozemku.
 
Zástupce poražené strany neskrýval rozhořčení. „S výrokem soudu jsem nespokojený. V tuto chvíli k tomu nemohu sdělit více,“ odtušil oblastní ředitel společnosti Swietelsky Zdeněk Havel a podotkl, že firma zváží poskytnutou možnost odvolání.
 
Starostka Dehtářů Irena Brabcová odcházela z pelhřimovské soudní síně se spokojeným úsměvem. „Považuji tento verdikt za důkaz, že české soudy pracují nezávisle. Zároveň to chápu jako první krůček k tomu, aby obalovna u naší vesnice nakonec nestála,“ pravila Brabcová.
 
Na náladě jí neubralo ani rozhodnutí ohledně uhrazení soudních nákladů. Obyčejně je hradí strana, která neuspěla, tentokrát vstoupila v platnost výjimka.
 
„Obec spor vyhrála, příčinu k soudnímu stání však zadala právě ona. Tím zpochybnila své vlastní kroky,“ odůvodnil soudce Tichý, proč výlohy zaplatí ze své kapsy Dehtáře.