Ten je udělovaný takovým vzdělávacím zařízením, která splňují podmínky kladené na provoz školy, výukové osnovy i ekologicky odpovědné chování především samotných žáků a také zaměstnanců školy.

Třídění odpadů a starost o zeleň

„Tento program funguje v České republice již sedmým rokem a školy o něj mají velký zájem. Zatím se do něj zapojilo 210 škol a titul Ekoškola získalo 43 z nich, “ sdělila Jitka Nechvátalová, PR manažerka Sdružení Tereza, které tento program zajišťuje.

Pro černovickou školu je to tedy velký úspěch, a to i proto, že tento titul získali již podruhé. „Uděluje se pouze na dva roky. Pak o něj musíme požádat znovu. Letos jsme byli znovu úspěšní,“ podotkla učitelka Eva Pechková, která má celý projekt na starost.

Jak dodala, jde především o to, zapojovat žáky do různých ekologických aktivit.

„Pořádáme například různé ekologické soutěže, propagujeme ekologii jako takovou nebo sami třídíme odpad. S tím souvisí například i úklid kolem školy nebo péče o zeleň. Touto cestou bychom se rádi ubírali i nadále. I v učebních osnovách máme předměty zaměřené na ekologii,“ popsala Pechková.