Ten byl vybudován v dobách totalitního režimu a v případě ohrožení byl schopen pojmout až čtyři sta zaměstnanců tehdejšího okresního úřadu.
Dnes s ním žádný krizový plán nepočítá. Podle místostarosty pelhřimovské radnice Bohumila Kovandy by v případě evakuace obyvatel sloužily budovy základních škol a krizové byty u tamního okresního archivu.

„Dnes je jiná doba a v případě nějaké katastrofy bychom byli včas informováni. Není třeba strašit lidi pumovým útokem,“ dodal Kovanda.
Ochranný bunkr na Pražské je však nadále udržován v plně funkčním stavu, a to Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově.

Kryt nelze zrušit

Jak uvedla pracovnice tohoto úřadu Naděžda Marešová, v ochranném krytu chybí pouze deky, které byly dříve naskládány v regálech. Pelhřimovský bunkr na Pražské je tak trochu horký brambor pro tamní úřady.

V minulosti byly na údržbu krytu vyčleněny ze státního rozpočtu peníze. Dnes tomu tak není a jeho údržba není levnou záležitostí. Podle informací, které se Deníku podařilo získat, byl kryt městu nabídnut k prodeji, to však vzhledem k nové koncepci ochrany obyvatelstva o něj neprojevilo zájem.

I přesto, že neexistuje žádný legislativní předpis udržovat kryty v dobrém stavu, pobočka úřadu pro zastupování státu ho zrušit nemůže.

„Prostor tohoto úkrytu udržujeme v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu po celou dobu jeho existence,“ uvedla Naděžda Marešová.

„Úřad pro zastupování státu může bunkr ze seznamu úkrytů vyjmout, ale nesmí ho zrušit. Musí ho udržovat,“ upřesnil ředitel hasičského záchranného sboru v Pelhřimově Jiří Hörner.

Ten také dodal, že kryt na Pražské byl začleněn do původních koncepcí krizových plánů hasičů.

Reminiscence na doby minulé

„Podle původní koncepce, která byla navrhnuta do roku 2006 s výhledem do roku 2015, byl skutečně v krizových plánech záchranných sborů. Nová koncepce naplánovaná do roku 2013 s ním už ale nepočítá,“ upřesnil Hörner.

Na otázku, jak bude v budoucnu s jedinným funkčním krytem v Pelhřimově naloženo, nikdo z kompetentních osob nedokázal odpovědět. Udržovat se bude ale nadále.

V minulosti nebyl protiradiační kryt pod budovami na Pražské jediným místem, kam se v případě ohrožení dalo schovat. Pod komplexem dnešního Agrostroje byly další dvě místnosti, které obě mohly pojmout až tři sta lidí. Tento kryt už ale nefunguje. Pro potřeby firmy byl totiž přestavěn na šatny pro zaměstnance.

Přečtěte si také Poznámku Marcely Kohoutové