Jak dlouho čekají lidé na odborné vyšetření vortopedické ambulanci?

Tuto otázku je obtížné jednoznačně zodpovědět. Vzásadě platí, že nevyhnutelné případy dokážeme po telefonické domluvě s praktickým lékařem přijmout okamžitě, tedy ještě týž den. Čekací doba na odkladná vyšetření závisí na ročním období, počtu pacientů i kapacitě odborné ordinace. Pohybuje se od týdne do jednoho měsíce, opět vzávislosti na vážnosti obtíží.

Často se ale diskutuje i o příliš dlouhém čekání na plánované operace. Včem spočívá jeho hlavní příčina?

Vprvní řadě považuji za vhodné rozdělit zákroky na ty menší, jako artroskopie, plastiky kolenních vazů či operace vbočených palců. Objednací doba pro tyto případy se pohybuje mezi třemi a čtyřmi týdny podle kapacity oddělení i počtu zájemců. Rozsáhlejší výkony, jako operace endoprotéz, potkala ve srovnání spředchozími roky výrazná změna. Poměr zájmu o operaci kyčelního a kolenního kloubu se otočil ve prospěch kolenního kloubu. Ztoho vyplývá, že na výměnu kyčelního kloubu se na našem pracovišti čeká přibližně rok, zatímco průměrná čekací doba na koleno činí 26 až 30 měsíců.

Najdou se výjimečné případy, kdy lze provést takovou operaci mimo pořadník?

Někteří pacienti skutečně podstoupí zákrok mimo pořadí. Ktomuto rozhodnutí nás může vést prudké zhoršování hybnosti kloubu, poruchy struktury kostí či další medicínské údaje, jejichž přičiněním by se kloub nemusel operace vůbec dočkat.

Čím vysvětlíte, že čekací doba na tyto velké operace se vjednotlivých nemocnicích liší?

Srovnávat vtomto případě je nesmírně obtížné. Záleží na přístrojovém, kapacitním i personálním vybavení každého pracoviště. Na Vysočině je situace sohledem na uvedené podmínky srovnatelná. Za nejdůležitější hledisko ale považuji peníze. Financování endoprotetiky paušálním způsobem vstoupilo vplatnost před deseti roky. Tento paušál obsahuje určitou peněžní částku, kterou lze na jednotlivém oddělení prooperovat. Některá pracoviště vyčerpají tento balík peněz třeba už vříjnu a pak musí svýměnami kloubů přestat. Proto bychom přivítali změnu způsobu hrazení těchto výkonů.

Považujete pořadníky za nejspravedlivější řešení?

Čekací listiny jsou zpohledu objektivity poněkud ošidné. Na našem pracovišti považujeme za určující hledisko stav kloubu pacienta. Každý člověk je jiný. Někdo má práh bolestivosti posazený vysoko, takže přijde vokamžiku, kdy jeho kloub vyžaduje téměř bezprostřední operaci. Na druhé straně se nechají zanést do pořadníku lidé, jejichž nález kzákroku ještě přímo nevybízí. Takzvané Waiting listy používáme především kvůli tomu, abychom pacienty neztratili ze zřetele.

Související čřlánek: Pacienti si na prohlídku u specialisty musí počkat