Návrh má na papíře. Nepočítá s Priorem a parkovišti na povrchu. Naopak by vysadil dvojnásobek stromů a rozmístil kiosky pro občerstvení, trafiku i setkávání lidí. „Například pro schůzky manažerů, když by nechtěli být rušeni v kavárně, nebo pro zamilované páry,“ doplnil David Beke.

V Jihlavě začne hlubší debata o náměstí. Magistrát hodlá podle Tomáše Lakomého, vedoucího útvaru územního plánování, vypsat architektonickou soutěž. Práce Davida Beke poslouží jako podklad.

„Jakékoli úpravy Masarykova náměstí naráží na budovu Prioru, která je v současné době v soukromých rukou, a jen náklady na odkoupení a odstranění budovy by byly enormní,“ upozornil nicméně další architekt z krajského města, Jiří Vohralík.

„Umístit parkovací stání do podzemí by bylo velmi záslužné, ovšem vzhledem k rozsáhlosti a významu jihlavského podzemí se domnívám, že je to nereálné.

Jakékoli zemní práce narazí na cenný labyrint chodeb,“ dodal Vohralík. Souhlasí s tím, že v centru je málo zeleně. Tomáš Lakomý si podzemní parkoviště v centru představit dovede. „Nemusí ale být na náměstí.“

Majitelé Prioru jsou otevřeni diskusi o změnách zevnějšku budovy. Iniciativu ale nechávají na městu.

Jaroslav Paclík, Miroslav Mareš