Žáci 2. a 3. ročníků oboru opravář zemědělských strojů pod vedením učitele odborného výcviku Vlastimila Houšky pracovali na renovaci zhruba dvacet až pětadvacet starého traktoru značky Zetor po celý aktuální školní rok. „Traktor, který naše škola repasovala, jsme získali od Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina, sloužil pro potřeby cestmistrovství přímo v Kamenici nad Lipou,“ připomněl ředitel SPŠ a SOU Pelhřimov Pavel Hlaváček.

Pelhřimovská technická škola se stává pátou na Vysočině, která se do projektu Postav si svůj traktor zapojila a nyní ohlašuje, že má splněno. „Projekt je určen především pro praktickou výuku oboru opravář zemědělských strojů, výuku ve svých dílnách na traktorech, které dosloužily u krajských silničářů,“ poznamenal Pavel Hlaváček. „Žáci, kteří se na repasovaní traktoru podíleli, využijí poznatků při závěrečné praktické zkoušce. A škola získá funkční traktor, který dál využije ve výuce,“ dodal.

Projekt Postav si svůj traktor vyhlásil Kraj Vysočina, jenž je zřizovatelem středních odborných škol a učilišť, které poskytují technické vzdělávání. „Tento projekt je dalším z kroků, kterými se na Vysočině snažíme ve spolupráci s firmami motivovat žáky ke studiu technických a zemědělských oborů. Absolventi nemají žádný problém uplatnit se hned po škole na trhu práce a mohou si z nabídek zaměstnavatelů vybírat,“ uvedla v dubnu před dvěma roky, kdy byl projekt vyhlašován, Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

V první etapě začali stavět traktory studenti Střední odborné školy Nové Město na Moravě, Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, České zemědělské akademie Humpolec a Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice. „Tehdy správa silnic předala školám první čtyři vyřazované traktory, my jsme ho získali později, přebírali jsme ho loni v únoru,“ doplnil Pavel Hlaváček.

Zbývající školami na Vysočině, které se do projektu zapojily, jsou Střední průmyslová škola Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč a Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí.

Projekt Postav si svůj traktor nepřímo navázal na projekt Postav si svoje auto, kdy studenti technických škol na Vysočině stavěli funkční automobil Kaipan. Zatímco aktuální repasování školního traktoru na SPŠ a SOU Pelhřimov se odehrávalo během vyučování, práci na stavbě Kaipanu se věnovali studenti i mimo vyučovací hodiny. Oba projekty naopak spojuje, že výsledná úprava obou vozidel je ve stejných barvách, modrá a bílá se ostatně objevují i na logu pelhřimovské školy.

V technických školách už přemýšlejí nad příštím projektem, třetím v pořadí. „Měl by se zřejmě týkat elektromobility,“ dodal ředitel SPŠ a SOU Pelhřimov Pavel Hlaváček.