Samonavíjecí reflexní pásky s logem krajského projektu Bezpečná Vysočina město Pelhřimov věnovalo například dětem ze základních a mateřských škol zřizovaných městem Pelhřimov.

Pásky, které by lidé měli využívat při pohybu mimo obec za snížené viditelnosti, si mohou nejen Pelhřimovští vyzvednout na dvou místech. „Další reflexní pásky jsou k dispozici zdarma pro každého zájemce v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí v Pelhřimově a na podatelně Městského úřadu Pelhřimov na Pražské ulici," informoval Jindřich Vaňkát z odboru vnitřních věcí Městského úřadu Pelhřimov.

Zástupci Pelhřimova měli pro své občany k dispozici téměř 38 tisíc pásek. „Počet by měl pokrýt zhruba pětaosmdesát procent aktivních účastníků silničního provozu," informovala mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Reflexní pásky s logem krajského projektu Bezpečná Vysočina se dostanou
i do rukou dětí z Pacovska. „Několik tisíc reflexních pásek, které jsme pro celé ORP od Kraje Vysočina dostali, teď budeme distribuovat dětem přes různé organizace, jako jsou například školy či školky. V blízké době budeme mít schůzi s mikroregionem Stražiště, kde krabice s páskami rozdám 
i jednotlivým starostům obcí, aby je i oni rozdali svým obyvatelům," popsal starosta Pacova Lukáš Vlček, jakou cestu pro rozšíření reflexních pásek zvolil. Prozradil také, že v průběhu příštího týdne si budou moci reflexní pásku z tamního informačního centra odnést i lidé z řad veřejnosti.

Několik tisíc reflexních pásek poslali z kraje i na Humpolecko. „Zástupci obcí si pro reflexní pásky přijeli na Městský úřad v Humpolci. Další pásky jsme rozdali dětem do tamních školek 
a škol, institucí a organizací. K dispozici jsou pásky také 
v knihovně a informačním centru," vyjmenoval starosta Humpolce Jiří Kučera.

Kraj Vysočina nakoupil 427 tisíc reflexních pásek. Cestu distribuce však nechal čistě na obdarovaných městech. „Kraj Vysočina není jediným, kdo reflexní pásky rozdává, podobnou aktivitu, avšak v menším rozsahu připravila i Policie České republiky nebo organizace Bezpečnost silničního provozu (BESIP)," dodala Jitka Svatošová. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.