Parkoviště s šikmými parkovacími místy bude napojené přímo na jednosměrnou ulici Rubešova. „Toto parkoviště je žádané místními obyvateli a rezidenty. Zlepší parkovací možnosti a zvýší komfort v této části města. Při veřejném projednání byla zástupci obyvatel přilehlých bytových domů zvolena varianta s menším počtem parkovacích míst, ale se zachováním stávající zeleně,“ uvedl místostarosta Zdeněk Jaroš.