Zástupci města tak společně s místními, kteří park využívají, prochází jím anebo k němu mají určitý vztah, hledají v těchto dnech vhodné řešení revitalizace této lokality. „Pelhřimovská radnice seznamuje občany s návrhem koncepční studie revitalizace jednoho z významných veřejných prostranství v Pelhřimově. Jedná se o frekventované území mezi gymnáziem a obchodní akademií před Okresním soudem v Jirsíkově ulici, kde se v současné době nachází park s nevyhovující úpravou, přičemž zde dochází ke shromažďování studentů obou středních škol o přestávkách,“ řekla mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Na úpravu prostranství byly zpracovány tři studie, z nichž pelhřimovští radní vybrali návrh od architekta Petra Holuba. „Vybraná studie architekta Petra Holuba splňovala požadovanou koncepci prostranství mezi školami s průhledem na historickou budovu Okresního soudu včetně zachování co největšího množství zeleně,“ vysvětlil místostarosta Pelhřimova Ladislav Med.

Archeologové našli zkoumali základy opevnění města.
Archeologové našli zlomky keramických nádob a reliéfních kamnových kachlů

Přednostně se ke studii mohli vyjádřit ti, kteří mají do parku nejblíž. „Když město bude chtít tento park opravit a zrevitalizovat, tak budu samozřejmě rád a nebudu se rozčilovat, že by tam mělo být o strom víc, nebo o strom méně anebo, že je tam moc dlaždic, nebo málo dlaždic. Já k tomu přistupuji takhle. Pokud se bude dělat varianta, která je teď zveřejněná, tak se ji budeme snažit eventuálně vylepšit a budeme nápomocni svojí radou a názorem,“ komentoval revitalizaci parku ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov Aleš Petrák.

Své podněty, ohlasy, komentáře či připomínky ale mohou prostřednictvím emailu sdělovat i ostatní zájemci. „Na email pana Ladislava Meda, kam mohou lidé posílat své reakce ještě do konce října, dorazilo zatím deset podnětů. Připomínky jsou různé, zejména se týkají zeleně a zachování vzrostlých stromů. Další připomínky směřují k plánovanému zrušení parkovacích míst před Okresním soudem,“ prozradila Andrea Unterfrancová.

S podněty a připomínkami od Pelhřimovských budou radní nadále pracovat. „V zájmu transparentnosti celého procesu budou adekvátní připomínky zahrnuty do studie,“ řekla mluvčí pelhřimovské radnice.

Ilustrační foto
Bernard zvedne ceny piva na konci října, někde už zdražili

Město navíc plánuje uspořádat veřejné diskuzní fórum, na kterém bude moci veřejnost diskutovat s autorem studie a vyjádřit své názory a připomínky. „Ke studii zaujme stanovisko i nově zvolené zastupitelstvo, které rozhodne, zda se bude v dané studii pokračovat či nikoliv,“ doplnila Unterfrancová.

Dodala také, že v případě přijetí bude zpracována finální podoba studie, na kterou naváže tvorba projektové dokumentace. V opačném případě dojde pouze k úpravě stávajícího stavu daného prostředí.

Pokud se nové zastupitelstvo rozhodne park revitalizovat, začít by se mohlo v roce 2020. O rok později totiž pelhřimovské gymnázium oslaví 150 let od svého založení. „Bylo by pěkné, když by byl park do té doby v opraveném stavu. Navíc by nová podoba prostranství před školou byla pěkným darem k tomuto výročí nejen gymnáziu,“ přemítal Aleš Petrák.

Jednotlivé vypracované studie, které řeší obnovu parku, komentovali místní i na facebookové skupině Pelhřimov. Většinou pozitivní reakce sklízela studie architekta Davida Balajky.

„Mezi hlavní výhody druhé varianty řadím zachování původní dispozice prostoru, takže by šlo stávající zdravé stromy do této realizace zakomponovat. Navíc silnice zůstává tam, kde je nyní, takže nehrozí poškození právě položených sítí a vedení teplovodu kořeny vzrostlých stromů, což by při realizaci vítězné varianty reálně nastalo do pár let. Celkově je návrh pana architekta Davida Balajky příznivý svým materiálovým složením, variabilitou, hravostí a kreativitou, která odpovídá studentskému prostředí,“ pověsila svůj komentář Eva Šebestová pod odkaz s nevítěznou studií.