Jedná se o prostor okolo vzrostlé lípy a kašny o celkové výměře bezmála 1 600 metrů čtverečních. „Velikost centrálního parku zůstane stejná, na svém místě zůstane i kašna, kterou čekají drobné opravy, a zůstane tam i lípa vysazená roku 1918 k výročí vzniku republiky,“ informoval Jaromír Pařík.

Park však získá zcela nový vzhled. „Park výškově nevycházel. Proto potřebujeme, aby se cestičky dostaly trochu výš, ale aby současně korespondovaly s vozovkou okolo a nevznikaly tam nějaké schody a bariéry,“ řekl Pařík.

Projekt je navržen již s výhledem na celkovou podobu náměstí a využívá jak klidovou a odpočinkovou zónu, tak zpevněné plochy dlážděné z kamene a zejména nové květinové záhony s respektováním dominant prostoru, lípy a kašny.

Zmíněný již odstraněný živý plot tedy nahradí květinové záhony. „Park tak bude otevřenější, vzdušnější, světlejší a vlastně z pohledu dopravy i bezpečnější. Živé ploty totiž, zvláště v letních měsících, bránily ve výhledu z vedlejší na hlavní silnici,“ uvedl kamenický starosta.

Obnova kamenického parku je momentálně ve stádiu terénních prací. „Dělníci tak srovnávají terén na takovou úroveň, aby se od ní mohly odvíjet další práce, a to překládky elektriky a metalického kabelu. Potom v rámci zemních prací začnou výstavba chodníků a obvodové zídky, která bude zároveň sloužit k odpočinkovému posezení,“ sdělil Pařík.

Na tyto práce pak postupně naváže úprava terénu pro veřejnou zeleň a květinové záhony. Pokud to klimatické podmínky dovolí, zmíněné práce by měly být dokončené do letošní zimy. „Na jaře by pak měla přijít řada na dosypání zeminy a zasazení trávníku a trvalek do květinových záhonů,“ doplnil starosta Jaromír Pařík.

Architektonické řešení úpravy zpracovala firma Ateliér Krejčiříkovi z Valtic. „Drobné věci, které vyvstávají v průběhu zemních prací, ještě konzultujeme a řešíme na kontrolních dnech i s projektanty tak, aby to zapadalo do koncepce projektové dokumentace, ale hlavně, aby to zároveň také zapadalo do praktické využitelnosti a praktického užívání parku,“ informoval Jaromír Pařík.

Obnovu parku, která vyjde zhruba na 3 miliony 200 tisíc korun, hradí město ze svého rozpočtu. Akci předcházelo její schválení v rámci rozpočtu města Kamenice nad Lipou v březnu 2019 a současně pracovní projednání samotného projektu se zastupitely města. Zmíněná akce je součástí schválených investičních akcí pro letošní rok. Generální dodavatel prací, které by měly být hotové v květnu roku 2020, je, na základě výběrového řízení, firma Antonín Krňa z Kardašovy Řečice.