Prostranství jakéhosi parčíku má trojúhelníkový tvar a nachází se v sousedství architektonicky cenné, funkcionalistické Medovy vily od architekta Josefa Gočára. Současná výsadba tvořená pokryvnými jalovci a zakrslými kultivary smrku je dožívající a neplní svou funkci ani po stránce estetické.

Záměr tak počítá s obnovou trávníků i vlastní zeleně. „Projektantka Simona Kosová navrhuje nové výsadby kolem památníku s květinami v barvách trikolory. Tvar trojúhelníku podtrhují navržené výsadby stromů - červenolistých buků s kuželovitou korunou,“ nastínil vedoucí Odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec František Kocman.

Co se týče cest, návrh zmíněné projektantky zachovává současnou přímou cestu k pomníku. „Cílem obnovy je důstojně zachovávat toto pietní místo. Při tvorbě návrhu revitalizace vycházela projektantka i z dobových fotografií, které zachycují vzhled parku v minulosti. Jedná se hlavně o snímky z konce třicátých let minulého století, kdy na místě byla slavnostně odhalena socha Tomáše Garrigua Masaryka. To se psal rok 1937,“ doplnil František Kocman.

Aby úprava prostranství na Tyršově náměstí byla kompletní, zkontaktovalo město i odborníky zabývající se restaurováním soch. Původní motivací byl především záměr úpravy vzhledu prezidentovy sochy, který na první pohled není v nejlepší kondici.

Hloubková sonda ale ukázala na větší problémy. „Restaurátor zjistil, že podstavec, na kterém socha stojí, je uvnitř sešroubovaný a šrouby za léta zkorodovaly,“ prozradil František Kocman.

Socha Tomáše Garrigua Masaryka, u kterého si navíc letos připomínáme 170. výročí od jeho narození, tak na čas z humpoleckého Tyršova náměstí zmizí.

Jaká doporučení k nápravě odborníci dají, bude jasné v dohledné době. Cena za restaurování pak bude záviset na rozsahu nezbytných prací a nabídce. Náklady na revitalizaci ploch, vyjma sochy, jsou v návrhu rozpočtu města odhadnuty na 230 tisíc korun.