Podle informací od místostarosty Humpolce Květoslava Namysla se sešlo celkem devatenáct takových žádostí. „Protože o každý pozemek projevilo zájem více uchazečů, bude se v pondělí sedmého dubna konat prodej pozemků formou podání nejvyšší nabídky," vysvětlil místostarosta.

Z původních jedenácti parcel se však nyní vybíralo z deseti. „Na část jedenácté parcely měl totiž někdo předkupní právo," uvedl vedoucí humpoleckého Odboru místního hospodářství Josef Jůzl.

Jak už Deník dříve informoval, o ceně pozemků a o regulaci staveb budoucích rodinných domů rozhodovali humpolečtí zastupitelé na svém zasedání loni v prosinci.

„Regulativa od té doby byla ovšem ještě různě upravována a připomínkována. V současné době stavební úřad zahájil řízení o vydání rozhodnutí o umístění staveb podle předložených regulativ. Během tohoto řízení může dojít v rámci připomínek k některým změnám, takže regulace zatím nejsou definitivní," objasnil Josef Jůzl.

Květoslav Namyslo ale řekl, že nejdůležitější regulací je tvar střechy. „Chceme, aby v celé lokalitě byly střechy sedlové, popřípadě valbové, nikoliv rovné či pultové," nastínil místostarosta s tím, že dále by domy měly mít maximálně dvě nadzemní podlaží a oplocení by nemělo být plně zděné.

Konečná cena 
bude 1 100 korun

Za jeden metr čtvereční pak zájemcům byla nabídnuta základní cena ve výši 1 200 korun. K té se navíc připočte 19 543 korun za elektrický rozvaděč a cena za vypracování geometrického plánu.

Daň z převodu nemovitosti uhradí kupující. „Tato částka byla stanovena rozhodnutím zastupitelstva o něco nižší, než činí součet nákladů města na vybudování technické vybavenosti a pořizovacích nákladů na pozemky," zmínil Květoslav Namyslo.

Ten dále dodal, že pokud rodinný dům bude zkolaudován do čtyř let od zapsání kupujícího do katastru nemovitostí, bude město novému vlastníkovi pozemku vracet sto korun za každý metr čtvereční, takže konečná cena bude tím pádem 1 100 korun za metr čtvereční.

Kupující bude do katastru nemovitostí zapsán v tom okamžiku, kdy bude na základě stavebního povolení provedena stavba rodinného domu do úrovně prvního nadzemního podlaží.

Do té doby zůstane předkupní právo na pozemek v této lokalitě ve prospěch města Humpolec.

Aneta Slavíková