Budka to ale není ledajaká. Uvnitř ní jsou knihy, které si kdokoliv může vypůjčit. Půjčovní řád je jednoduchý – každý si z budky-knihovny může vybrat jakoukoli knihu, kterou si pak vypůjčí domů, a až ji přečte, tak ji zase vrátí zpět. Kdo by doma našel knihu, kterou už třeba nepotřebuje, může ji do této budky darovat.

„Vím, že naši budku-knihovnu využívají i lidé, kteří s naší školkou nemají nic společného, a to je dobře. Knihy do budky darovali naše paní učitelky, naši žáčci, jejich rodiče, ale i paní kuchařky ze školní jídelny a také lidé ze Želiva. Zatím se knihy v budce točí a nezaznamenala jsem, že by se nějaká z nich nevrátila," uvedla ředitelka želivské Mateřské školy Paraplíčko Markéta Paťhová.

Tento projekt želivské mateřinky nese název Půjčujeme knihy všem. Inspirací pro něj byl jiný projekt dvou žen ze Slovenska. Želivská mateřinka se tak snaží probudit v dětech lásku k tištěným knihám a ke čtení.