Od 17 hodin je pro návštěvníky připravena ve freskovém sále zámku pánů z Říčan beseda se Saschou Windholzem z Institutu pro výzkum migrace a pamětníky, se kterým mohou účastníci diskutovat o konkrétních problémech.

Dnešní beseda, na které se pamětníci podělí o své vzpomínky, je doprovodným programem dvojjazyčné putovní výstavy Pomalu začalo být zase dobře s podtitulem Vyhnanci vypráví o nuceném odchodu, příchodu a životě v novém domě, která je v Muzeu Vysočiny Pelhřimov k vidění od 17. března do 23. dubna. Těžištěm mimořádné výstavy je životní osud třiceti pamětníků.

„Výstava zachycuje téma odsunu českých Němců do Rakouska. Třicet pamětníků vzpomíná na život v Čechách, na samotný odsun a hledání nového domova, jež na rakouské straně nebylo tak samozřejmé najít, jak by se mohlo zdát,“ prozradila Gabriela Krejčová Zavadilová, která je kurátorkou výstavy.

Jednotlivé přechody mezi obdobími naznačují konstrukce bran, kdy jimi návštěvník projde a ocitne se v další dějinné etapě. „Kromě autentických dokumentů a úryvků nahrávek z výpovědí pamětníků je možné vidět i předměty, které dokládají nejen každodenní život při odsunu, ale i po něm, kdy pomalu začalo být zase dobře,“ uzavřela popis výstavy Zavadilová.