„Jaroslav Kosina do své kolekce vznikající od roku 1996 našel a zalaminoval dokonce i jeden desetilístek a jedenáctilístek, což jsou naprosté rarity,“ dodal prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek.

Sběratel navíc obdržel při této příležitosti unikátní historický dárek. „ Jedná se o čtyřlístek, který byl nalezen a vylisován v roce 1955 na Lipně. Čtyřlístek byl nedávno objeven v zapomenutém deníku z vojny desátníka Marka, který se narodil v roce 1934,“ objasnil Marek a zároveň dodal: „ Nápad s takovýmto dárkem přišel i z toho důvodu, že podle starého zvykosloví sice čtyřlístek má přinášet štěstí, a tím pádem by ho měl mít pan Kosina nepřeberné množství, jenže to platí pouze o čtyřlístku darovaném! Takže čtyřlístkové štěstí by se teď mělo vztahovat i na Jaroslava Kosinu, který nepřeberné množství čtyřlístků sám rozdal. Možná i proto ho štěstí neopustilo, když loni se jeho stavení o dvě ulice vyhnulo ničivé tornádo, které zasáhlo právě i Mikulčice,“ zamyslel se závěrem Marek.

Beethovenovu Ódu na radost zazpívalo v Pelhřimově 2182 dětí.
V Pelhřimově padl rekord: Beethovenovu Ódu na radost zazpívalo 2182 lidí